Matilda Strussová

Matilda Strussová

dievčatko - Websterovci vo filme

Zuzana Porubjaková

Zuzana Porubjaková

Lili Websterová

Kamil Kollárik

Kamil Kollárik

Hugo Webster

Henrieta Mičkovicová

Henrieta Mičkovicová

Alma Websterová

Richard Stanke

Richard Stanke

Walter Webster / Matilda Websterová

Boris Farkaš

Boris Farkaš

Rafael Webster

Oľga Belešová

Oľga Belešová

Ema Longfusová

Zuzana Križková

Zuzana Križková

scenár

Zuzana Dzurindová

Zuzana Dzurindová

scenár

Juraj Raýman

Juraj Raýman

scenár

Peter Nagy

Peter Nagy

scenár

Vanda Rozenbergová

Vanda Rozenbergová

autorka knihy Websterovci

Branči Kováč

Branči Kováč

autor textu introsongu

Martin Šrámek

Martin Šrámek

hudba introsongu

Andrej Hruška

Andrej Hruška

hudba introsongu

Erika Reindlová

Erika Reindlová

spev introsongu

Marek Piaček

Marek Piaček

hudba

Lucia Chuťková

Lucia Chuťková

hudba

Katarína Kerekesová

Katarína Kerekesová

producentka Fool Moon, réžia

Jiří Mika

Jiří Mika

producent PFX

Anna Vášová

Anna Vášová

producentka 13ka, spolupráca na scenári

Martin Merc

Martin Merc

zvuk

Halka Marčeková

Halka Marčeková

dramaturg RTVS

Karolína Davidová

Karolína Davidová

výkonná producentka 13ka

Tomáš Mikuľak

Tomáš Mikuľak

3D supervízia

Matej Hradský

Matej Hradský

3D vizuál

Jaromír Salaj

Jaromír Salaj

3D vizuál

Dominik Tarageľ

Dominik Tarageľ

3D modely

Andrej Gregorčok

Andrej Gregorčok

réžia animácie

Filip Kasanický

Filip Kasanický

3D animácia

Ivana Tirpáková

Ivana Tirpáková

3D animácia

Matej Mazák

Matej Mazák

3D animácia

Marián Jurík

Marián Jurík

3D animácia

Andrea Jacevičová

Andrea Jacevičová

3D animácia

Jozef Elšík

Jozef Elšík

3D animácia

Martina Frajštáková

Martina Frajštáková

animácia

Michal Uhrín

Michal Uhrín

animácia

Boris Šima

Boris Šima

výtvarník

Juraj Kráľ

Juraj Kráľ

compositing

Tomáš Hradský

Tomáš Hradský

compositing

Peter Skye Kološ

Peter Skye Kološ

compositing

Matej Beneš

Matej Beneš

strih

Mária Hejtmánková

Mária Hejtmánková

PR

Henrieta Cvangová

Henrieta Cvangová

produkcia

Michaela Ochabová

Michaela Ochabová

produkcia

Karolína Doktoríková

Karolína Doktoríková

produkcia

Peter Košťál

Peter Košťál

farebné korekcie

Pavol Ďurák

Pavol Ďurák

grafik

Štefan Gura

Štefan Gura

modely

Hugo Nágel

Hugo Nágel

výroba scény

Tomáš Juríček

Tomáš Juríček

fotografie

Tomáš Slančík

Tomáš Slančík

3D efekty

Jozef Just

Jozef Just

technická spolupráca

Wlodek Matuszewski

Wlodek Matuszewski

Výkonný producent-Studio Miniatur Filmowych

Dorota Chmielewska

Dorota Chmielewska

produkcia-Studio Miniatur Filmowych

Szymon Adamski

Szymon Adamski

réžia animácie-Studio Miniatur Filmowych

Mateusz Kmieć

Mateusz Kmieć

3D animácia-Studio Miniatur Filmowych

Maria Broniarz

Maria Broniarz

3D animácia-Studio Miniatur Filmowych